Het Christelijk Gemengd Koor ‘Looft den Heer’ is opgericht in 1913 en vierde onlangs haar 100 jarig bestaan.

Het doel is door middel van zang het evangelie verkondigen en invulling geven aan de zendingsopdracht in Mattheus 28: Ga dan heen en verkondig. Het zangkoor zingt in kerken, verpleeghuizen etc.