De zusters komen elke twee weken bij elkaar, voor een ontmoeting met elkaar en met God.
Soms is er een gastspreker. Zusterhulp bezoekt ook de ouderen en zieken binnen de Gemeente.