Zusterhulp

De zusters komen elke twee weken bij elkaar, voor een ontmoeting met elkaar en met God.
Soms is er een gastspreker. Zusterhulp bezoekt ook de ouderen en zieken binnen de Gemeente.