Kerkstraat 120

9649 GT Muntendam

Zondag elke ochtend om 10:00 uur dienst

u bent van harte welkom

De website is op 10 januari om 09:33 voor het laatst bijgewerkt

Wij streven er naar om de website zo goed mogelijk up to date te houden.

Baptisten Gemeente Muntendam
Welkom op onze website

MATH: 28:18-20
GA DAN HEEN, VERKONDIG HET EVANGELIE EN MAAKT ALLE MENSEN TOT MIJN DISCIPELEN.’

We willen groeien in ons geloof en andere mensen helpen om Jezus Christus te vinden,
een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan en aan het gezin van God de Vader toe te voegen,
waarna ze door het werk van de Heilige Geest door kunnen groeien tot trouwe discipelen van Jezus, en hun plek ontdekken in Gods plan.

U bent van harte welkom in de diensten.
Elke zondag dienst om 10.00 uur.
U vindt de gemeente aan de Kerkstraat 120 in Muntendam.

Sprekers in de maand

Januari

6 Januari

Vanochtend is er om 10:00 uur weer een dienst waarin Br. Anne de Vries zal voorgaan. Na de dienst kunt u lekker nagenieten van een kopje koffie of thee.

13 Januari

Vanochtend is er om 10:00 uur weer een dienst waarin Br. Gert Visscher zal voorgaan.Tevens zal er tijdens de dienst het Heilig Avondmaal worden gevierd.
Na de dienst kunt u lekker nagenieten van een kopje koffie of thee.

20 Januari

Vanochtend is er om 10:00 uur weer een dienst waarin Br. Gert Visscher zal voorgaan.
Na de dienst kunt u lekker nagenieten van een kopje koffie of thee.

27 Januari

Vanochtend is er om 10:00 uur weer een zangdienst waarin Br. Fokko van der Struik zal voorgaan. Na de dienst kunt u lekker nagenieten van een kopje koffie of thee.

 

Doe mee aan de Week van Gebed 2019

Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

 

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. 

 

De gebedsavonden beginnen om 19: uur in de Baptisten Gemeente te Muntendam.

Ben je zoekende ?

en vraag jij je af wat de zin van het leven is

God wil graag jouw navigatie
zijn!