ZANG- EN MUZIEKGROEP BLIJDE GELUIDEN
De zang- en muziekgroep Blijde Geluiden is opgericht in 1953, toen enkele jongeren op een zondagmiddag bij elkaar zaten te zingen.
Ze vonden dit geweldig en besloten om samen een zang- en muziekgroepje op te richten.

Al die jaren mogen we zingen en getuigen van onze Heer en Heiland.
Dit doen we in verschillende kerken, verzorgings-en verpleeghuizen, ziekenhuizen, openluchtdiensten, gevangenissen ect.
In het verleden hebben we ook mogen getuigen in Zweden, België en Roemenië.
We zingen hoofdzakelijk Nederlandstalige liederen, uit verschillende bundels en van los bladmuziek. Ook zingen we eigen geschreven liederen.
De groep bestaat momenteel uit 10 personen uit verschillende geloofsgemeenschappen.
We repeteren op de donderdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hans Straat.
Mahatma Gandhiweg 30
9649 BM Muntendam

Bezoek via deze link de website van zang- en muziekgroep Blijde Geluiden.

© Copyright Baptisten Gemeente Muntendam