Kings Kids

De Kings Kids komt samen op zondagochtend en is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.
Het wordt geleid door een groep enthousiaste mensen die kinderen wil leren over de liefde van God.

Een Kings Kidsochtend bestaat uit:

zingen met de kinderen
poppenkast of een toneelstukje
samen uit de Bijbel te lezen
doorpraten met de kinderen
een spel of knutselwerkje

Het doel is om zoveel mogelijk kinderen te onderwijzen in het woord van God. Om op een creatieve eigentijdse manier te helpen Gods woord relevant te maken in het dagelijks leven. We willen kinderen tot geloof zien kom in de Here Jezus.

De Kings Kids is voor ‘eigen’ en buitenkerkelijke kinderen.

© Copyright Baptisten Gemeente Muntendam